Deutsch
József és testvérei
magyar fesztivál balett magyar fesztivál balett magyar fesztivál balett magyar fesztivál balett magyar fesztivál balett magyar fesztivál balett

Jákob és legkedvesebb fia, József története a művészetek évszázadokon át kedvelt témája. A kora - keresztény mozaikoktól kezdve a legnagyobbak, így Rembrandt és Delacroix ábrázolásai egyaránt megfogalmazták ezt a kedvelt témát, nem is beszélve Thomas Mann nagyregényéről, a József és testvéreiről.

Mint a Biblia oly sok témája, így József története is örökérvényű. Minden korban megtalálható benne valami, ami az adott korszakban különösen érvényes. József tisztasága, tehetsége és bölcsessége ha valamikor, ma igazán szembeállítható az irigy, kapzsi és önző testvérek alakjával.

Markó Iván új, egész estés táncjátékával a múltba kalauzol, hogy a buja, csábító Potifárné, a kegyetlenségig elszánt testvérek, a hatalom terhei alatt roskadozó fáraó és az angyallal is harcba szálló Jákob alakján át tükröt tartson a mának. A mának, amelyben ezek a hősök épp úgy megtalálhatók, csak másképp léteznek...

  • koreográfia: Markó Iván
  • zene: Goran Bregovic, valamint arab és egyiptomi népzenei feldolgozások
  • díszlet-jelmez: Berzsenyi Krisztina

Szereplők:

  • Jákob/balettmester: Markó Iván
  • József/a táncos: Nyári Gábor (Junior Príma-díjas)
  • A küzdelem angyala: Issovits István
  • Potifár/szponzor: Krámer György
  • Potifárné/a szponzor felesége: Bóka Beáta
  • Ráchel, Jákob felesége: Takáts Noémi
  • Fáraó: Vincze Balázs

Markó Iván ajánlása

A József és testvérei történetet először 6 éves koromban tokaji születésű nagyanyámtól hallottam. Gyerekként rendkívüli módon megragadott József személyisége, amely számomra a kiválasztottságot, a tisztaságot, a család szeretetét, a szépséget, a karriert szimbolizálta. Később, 14 éves koromban elolvastam Thomas Mann csodálatos regényét, a József és testvéreit.

Ez a remekmű végképp arra az elhatározásra juttatott, hogy a tánc és színház nyelvén el kellene mesélni és táncolni ezt az örökérvényű történetet. De amire az ember annyira vágyik, az nehezen valósítható meg. Közel 30 év várakozás után hozzá mertem nyúlni és megalkotni az általam látott víziót.

A XX. század végén természetesen egy táncművész - koreográfus számára József egyben jelenti a múlt tradícióit és a jelen pillanatait. Így lett Jákobból a balett-mester, József a kedvenc, az első táncos, a testvérekből a kollégák, Potifárból az együttes főszponzora, vagyis a történet a mában indul. Egy balettegyüttesnél, amelynek élete emberi viszonylataiban és indulataiban hasonló az ősi történethez. A féltékenység, a pénz hatalma, a szeretetvágy, a szélsőséges érzelmek, a hiúság, az Istenbe és a művészetbe vetett hit, amelyek a múltban és jelenben egyaránt az emberek mozgatórugói.

A mából visszamegyünk az ősi történethez az Angyal segítségével, amely az egész darabon keresztül a cselekmény irányítója, Isten, a sors képviselője, egy harcos, kemény emberfeletti lény, aki küzdelemre kényszeríti Jákobot, elkeseredett pillanataiban segíti Józsefet és beteljesíti az emberi, isteni igazságszolgáltatást.

Az igazság József számára a karrier csúcsa a Fáraó első embereként, Jákob számára Izrael nevének kivívása, József számára az asszimiláció az egyiptomi udvarban és hatalomban, Jákob számára az örök küzdelem Istenért, és nekünk művészeknek, embereknek elgondolkoztató és megfontolandó példa az életünk, a családunk, a hitünk, örök küzdelmünk megértéséhez, vágyaink eléréséhez.

Művemet ajánlom anyai nagyszüleim, Guttman Amália és Fleischer Mór, valamint édesanyám és édeasapám, Fleischer Anna és Markó Pál emlékének.

Galéria (film) Galéria
magyar fesztivál balett józsef és testvérei

magyar fesztivál balett józsef és testvérei